2024-05-26
🏆THÔNG BÁO 🏆 Kết thúc bảo trì sát nhập máy chủ ![](https://i.imgur.com/tddFr1a.jpeg) 🔰 Việc cần làm ngay: - Ngay khi nh�
2024-05-26
🏆THÔNG BÁO🏆 Bảo trì sát nhập máy chủ Song Long và Thần Phong. ![](https://i.imgur.com/Go3wdsJ.jpeg) ⏰Thời gian: - Bắt đ�
2024-05-24
🏆KHAI MỞ CHIẾN TRƯỜNG TỐNG KIM 🏆 ![](https://i.imgur.com/JVdzONF.jpeg) 🏵 Áp dụng: Máy chủ Kỳ Lân ⏰Thời gian: Bắt �
2024-05-27
🏆THÔNG BÁO HỢP NHẤT MÁY CHỦ SONG LONG & THẦN PHONG🏆 ![](https://i.imgur.com/tqRN5X2.jpeg) Thể theo khảo sát đông đảo bằ
2024-05-18
🏆Tên sự kiện: CHUYÊN GIA SƯU TẦM BẢO.🏆 ![](https://i.imgur.com/je6Kks3.jpeg) ⏰Thời gian: 19/5 – 21/5/2024 🔰 Nội Dung: -
2024-05-16
Bằng hữu đã sẵn sàng khám phá sức mạnh của Siêu Cấp Thần Khí chưa ạ 😍 ![](https://i.imgur.com/vurPeXc.jpeg) ![](https:/
2024-05-16
🌺THÔNG BÁO KẾT QUẢ SỰ KIỆN ĐUA TOP LEVEL🌺 ![](https://i.imgur.com/5l4lFxX.jpeg) ![](https://i.imgur.com/xdLdjir.jpeg) Bổn môn k
2024-05-20
🌺THÔNG BÁO KẾT QUẢ SỰ KIỆN ĐUA TOP MÔN PHÁI🌺 ![](https://i.imgur.com/7eGhVS9.jpeg) ![](https://i.imgur.com/My2ry7Y.jpeg) ![](http
2024-05-16
Server mới Kỳ Lân đang nóng hơn bao giờ hết, đón chào rất nhiều bằng hữu từ khắp nơi đến hội tụ.. ![](https://i.img
2024-05-10
🌺UPDATE SẴN SÀNG KHAI KHAI MỞ SERVER MỚI🌺 ![](https://i.imgur.com/1OrJszf.jpeg) ⏰Thời gian diễn ra: - Ngay từ bây giờ, các

tinhkiem2